Domů

HorseMan ze Země Koní

9 900,00 Kč

Skrze metodu Parelliho her se u nás děti naučí základům práce s koňmi, komunikace a péče o ně. 

OBJEDNAT

Více informací

Product Description

Díky přátelskému a laskavému přístupu lektorek a jejich zkušenostem a znalostem si děti osvojí schopnosti a dovednosti potřebné pro fungování, jak mezi zvířaty, tak v běžném životě. Budou vedeny k zodpovědnosti, samostatnosti, odvaze a respektu k zvířatům, přírodě, ale i k sobě samým. 

Členitost ranče nám umožní práci s koněm, jak ze země, tak ze sedla. Děti si s ním postupně vybudují vzájemnou důvěru a přátelství. Získané dovednosti budou moci využít na trailu – stezce s překážkami k vyladění obratnosti, přesnosti a jemnosti vedení koně. Vrcholem budou pohodové vyjížďky krásnou přírodou.

Kurz zahrnuje dvanáct tříhodinových lekcí přirozené komunikace s koňmi pro děti od 6 do 15 let. Konat se bude každé úterý od 16 do 19 hodin

Podzimní cyklus začíná 14. 9. 2021, jarní lekce zahájíme 22. 3. 2022. Vzhledem k individuálnímu přístupu je kapacita kurzu omezena na 8 dětí.

Více na www.zezemekoni.cz 

Cena: 9.900 Kč

Na malé horsemany se těší Julie a Péťa

OBJEDNAT

Product Review