Novinky a blog

O Zdence

O Zdence

Jednoho dne se Zdenka ocitla ve stavu propadu do vědomí.

Toto vědomí bylo procítěno, jako nekonečný prostor. Zdenka zmizela a zůstal jen tento prostor.  Zůstalo jen čiré vědomí, toto vědomí může uzřít samo sebe a to za určitých podmínek, které se pokouším předávat lidem, kteří pracují s koňmi, ale i lidem, kteří o to projeví zájem.

Na svých seminářích a individuálních hodinách, společně pronikáme do vědomého přítomného okamžiku, který je jedinou vstupní branou k pochopení a procítění vědomí.

Nalézáme určitý stav mysli a vztah s našim božstvím. Jako každý vztah, nám toto vědomí nabízí lásku, věrnost a důvěru, která se zrcadlí, právě ve stavu mysli, jako štěstí, krása a pokora, bez strachu a negativních emocí.

Odměnou je pohoda, zdraví a optimismus, které přicházejí do našeho života s lehkostí a samozřejmostí.

Přirozeně otvírají naše srdce celému světu.